EcoSim Adam

Žaidimo metu modeliuojama monopolinės konkurencijos rinka, kurioje kelios įmonės pardavinėja tą patį produktą ir konkuruoja tarpusavyje priimdamos svarbiausius įmonės vystymo, kainodaros ir rinkodaros sprendimus. Šio žaidimo tikslas – padėti žaidimo dalyviams suvokti konkurencijos mechanizmo, pasiūlos ir paklausos jėgų veikimo principus, bei supažindinti su strateginiais sprendimais kuriuos tenka priimti įmonės vadovui.

EcoSim Adam žaidimo modelis yra orientuotas į mikroekonomikos lygmenį, nes veiksmas vyksta vienoje rinkoje ir dalyviai turi priimti įmonės lygio sprendimus: prekės kaina ir gamybos apimtys, investicijos, reklama. Simuliuojamų įmonių tikslas – uždirbti kuo didesnį pelną bei užimti rinkos dalį.

Ugdomi įgūdžiai ir žinios

Komandinis darbas, verslo ir ekonomikos procesų suvokimas, įmonės valdymas, planavimas, žinios apie konkurenciją, investicijas, marketingą.

Pritaikymo galimybės

Tinka supažindinti su verslu, gilinti įmonės valdymo žinias siekiant konkurencinio pranašumo.